“Siết” thuế chuyển nhượng bất động sản, tăng thu 222 tỷ đồng trong 15 ngày

“Thời gian vừa qua, trong vòng 15 ngày đầu tháng 1, qua kiểm tra 85.000 bộ hồ sơ và cho kê khai lại, thì tăng thuế 222 tỷ đồng. Như vậy, chúng tôi tập trung thanh tra những hồ sơ thuế có nghi vấn về việc giá kê khai thuế không đúng với giá thực tế chuyển nhượng để thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật” – Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 16/3.

Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về các vấn đề liên quan đến giải pháp thu thuế chuyển nhượng bất động sản, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đã chủ động chỉ đạo cơ quan Thuế, cũng như phối hợp với các chính quyền địa phương và các bộ ngành để thu thuế chuyển nhượng bất động sản đúng với giá chuyển nhượng.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thông tin: “Thời gian vừa qua, trong vòng 15 ngày đầu tháng 1, qua kiểm tra 85.000 bộ hồ sơ và cho kê khai lại, thì tăng thuế 222 tỷ đồng. Như vậy, chúng tôi tập trung thanh tra những hồ sơ thuế có nghi vấn về việc giá kê khai thuế không đúng với giá thực tế chuyển nhượng để thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật”.

Được biết, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế đã tăng cường công tác phối hợp tham mưu về xây dựng chính sách, trong đó, tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật về thuế liên quan đến căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và thu nhập doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã tham mưu cho Bộ Tài chính bổ sung quy định thanh toán qua ngân hàng đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS tại Điều 16 Luật kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014. Đồng thời, kiến nghị bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế.

Đối với công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo toàn Ngành, đồng thời đẩy mạnh nhiều giải pháp quản lý thuế trong lĩnh vực BĐS như phối hợp với các cơ quan ban ngành quản lý về đất đai, đặc biệt là công tác phối hợp với cơ quan Công an các địa phương để phối hợp điều tra, xử lý những trường hợp sai phạm về trốn thuế, tránh thuế BĐS làm thất thu NSNN.

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung triển khai tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là nội dung quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế trong pháp luật hình sự và chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS để người dân, doanh nghiệp được biết.

Về công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tăng cường thực hiện phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành. Tập trung xây dựng chuyên đề thanh tra – kiểm tra đối tượng và kiểm tra công vụ trong lĩnh vực công chứng và công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS tại các Chi cục Thuế phát hiện các hành vi trốn thuế, gian lận thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh BĐS, thực hiện ấn định thuế, truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.

theo nhịp sống kinh tế

Bài viết liên quan